Zarządzanie projektami

To najbardziej rozbudowany i w zasadzie centralny moduł całego systemu. Łączy w sobie informacje z wielu innych modułów, a informacje, które są w nim zbierane i gromadzone – pozwalają na doskonały nadzór nad finansami w prowadzonych projektach. Moduł podzielony jest na kilka bloków tematycznych. W ich skład wchodzą: Parametry ogólne – prezentuje zestaw podstawowych danych…

Więcej »

Zapoznaj się z funkcjami systemu

System oferuje szereg mechanizmów, które pozwolą w efektywny sposób obsługiwać małe lub średnie przedsiębiorstwo. Podzielony jest na moduły, z których każdy realizuje inny zakres funkcji. Obecnie dostępne są moduły: Dostępny jest także moduł umożliwiający rozbudowaną analitykę – zarówno przez pryzmat poszczególnych projektów, współpracy z klientami, a także całej firmy. Wszystko w formie tabel z danymi…

Więcej »

Widok systemu w standardzie zgodnym z WCAG

webFirma posiada funkcjonalność umożliwiającą zmianę szaty graficznej – każdy pracownik może zdefiniować samodzielnie z jakiej szaty kolorystycznej systemu pragnie korzystać. Do dyspozycji ma kilka wariantów, pośród których dostępny jest także wygląd o wysokim kontraście, odpowiedni do pracy przez osoby słabowidzące. Zmiana szaty graficznej wykonana przez jednego pracownika nie wpływa na zmianę szaty graficznej pozostałych pracowników…

Więcej »

Urlopy

Moduł, którego funkcjonalność łączy w sobie następujące dwa elementy: Informacje te, oraz funkcje, są dostępne zarówno w samym systemie, jak i w zintegrowanej z systemem aplikacji mobilnej. Dzięki temu pracownik może być stale poinformowany o ilości przysługującego mu urlopu – ma tę informację pod ręką. Zatwierdzone urlopy są widoczne w samym module Urlopy, ale także…

Więcej »

Sprzedaż i zakupy

webFirma pozwala na prowadzenie ewidencji sprzedaży (faktury sprzedaży) oraz zakupów (faktury zakupowe). Każda faktura wprowadzona do systemu ma możliwość jej powiązania z wybranymi projektami i przypięcia do nich odpowiednich kwot (kosztu lub sprzedaży). Dzięki temu możliwe jest bieżące monitorowanie poziomu rentowności każdego z projektów. Dodatkowo, możliwe jest także wiązanie każdej z faktur z pracownikami. Pozwala…

Więcej »

Raporty i analityka

Gromadzenie danych ma tym większe znaczenie, im dokładniej możemy się im przyjrzeć, im lepsze zestawienia i porównania tych danych możemy przeprowadzić. webFirma oferuje bardzo bogaty zestaw mechanizmów umożliwiających prześledzenie informacji o kosztach, sprzedaży, rentowności poszczególnych projektów lub całej firmy, aż po skuteczność pracy poszczególnych pracowników (stosowany głównie do oceny pracy sprzedawców). Informacje prezentowane są w…

Więcej »

Oferty i zamówienia

webFirma ułatwia prowadzenie firmy także w zakresie obsługi takich procesów jak tworzenie ofert i zamówień. System ewidencjonuje każdy z dokumentów i zapisuje do bazy, dzięki czemu w łatwy sposób możesz prześledzić historię komunikacji z wybranym klientem, przedstawione mu oferty i zamówienia, a także historię ofert i zamówień tworzonych przez wybranego pracownika Twojej firmy. webFirma umożliwia…

Więcej »

Obsługa zadań

Moduł pozwalający na przypisywanie zadań do realizacji dla poszczególnych pracowników firmy. Umożliwia tworzenie zadań i przypisanie do każdego z nich informacji opisowych, plików, dat i czasu, oraz statusu realizacji. Lista zadań trafia do pracownika, który został do każdego z nich przypisany i jego obowiązkiem jest odnotowanie sposobu realizacji zadania, poświęconego czasu oraz statusu realizacji po…

Więcej »

Obsługa projektów w systemie

Kluczowym mechanizmem w systemie webFirma jest moduł obsługi projektów. Narzędzie to pozwala na zbieranie wszelkich elementów finansowych związanych z realizacją projektów w jednym miejscu… i wszelkie inne informacje, jakie znajdują się w systemie – podporządkowane są temu celowi. Narzędzie pozwala na monitorowanie aspektów finansowych związanych z obsługą projektów dzięki podziałowi informacji na 3 grupy: Rozwiązanie…

Więcej »