Zapoznaj się z funkcjami systemu

System oferuje szereg mechanizmów, które pozwolą w efektywny sposób obsługiwać małe lub średnie przedsiębiorstwo. Podzielony jest na moduły, z których każdy realizuje inny zakres funkcji. Obecnie dostępne są moduły:

  • kontrahenci
  • zakupy,
  • sprzedaż,
  • projekty,
  • zasoby pracownicze (harmonogramowanie prac, urlopy),
  • oferty,
  • zamówienia,
  • zlecenia,
  • obsługa magazynu materiałów,
  • gospodarka narzędziami.

Dostępny jest także moduł umożliwiający rozbudowaną analitykę – zarówno przez pryzmat poszczególnych projektów, współpracy z klientami, a także całej firmy. Wszystko w formie tabel z danymi oraz wykresów.

Każdy z modułów jest niezależny, ale dane tworzone przez każdy z nich – dostępne są w innych modułach, w zakresie, który jest niezbędny do ich funkcjonowania.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi materiałami prezentującymi bliżej nasz system.