Obsługa zadań

Moduł pozwalający na przypisywanie zadań do realizacji dla poszczególnych pracowników firmy. Umożliwia tworzenie zadań i przypisanie do każdego z nich informacji opisowych, plików, dat i czasu, oraz statusu realizacji.

Lista zadań trafia do pracownika, który został do każdego z nich przypisany i jego obowiązkiem jest odnotowanie sposobu realizacji zadania, poświęconego czasu oraz statusu realizacji po wykonaniu przez niego pracy.

webFirma pozwala na zarządzanie zadaniami w widoku kalendarza oraz w formie listy zadań – do wyboru, zgodnie z preferencjami użytkowników. W widoku listy dostępne są filtry, które umożliwiają precyzyjne wyszukiwanie konkretnych zadań, oraz zawężanie listy wyników, prezentując wyłącznie grupę zadań spełniających oczekiwania.

Lista zadań dostępna jest dla pracownika za pośrednictwem systemu, jak i poprzez aplikację mobilną – w obu przypadkach pracownik ma możliwość przeglądać przypisane do siebie zadania, jak i odnotowywać ich wykonanie.