Zapoznaj się z funkcjami systemu

System oferuje szereg mechanizmów, które pozwolą w efektywny sposób obsługiwać małe lub średnie przedsiębiorstwo. Podzielony jest na moduły, z których każdy realizuje inny zakres funkcji. Obecnie dostępne są moduły:

 1. kontrahenci
 2. zakupy,
 3. sprzedaż,
 4. projekty,
 5. zadania,
 6. oferty,
 7. zamówienia,
 8. obsługa magazynu materiałów,
 9. gospodarka narzędziami,
 10. zarządzanie flotą pojazdów,
 11. obsługa kompetencji pracowników,
 12. zarządzanie urlopami.

Dostępny jest także moduł umożliwiający rozbudowaną analitykę – zarówno przez pryzmat poszczególnych projektów, współpracy z klientami, a także całej firmy. Wszystko w formie tabel z danymi oraz wykresów.

Każdy z modułów jest niezależny, ale dane tworzone przez każdy z nich – dostępne są w innych modułach, w zakresie, który jest niezbędny do ich funkcjonowania.

W skład systemu wchodzi także zintegrowana z całością aplikacja mobilna – dzięki niej pracownicy mogą na bieżąco śledzić przypisane im zadania i odnotowywać ich realizację, mają dostęp do projektów oraz ich kluczowych danych, mogą też dokonywać wpisów na temat zdarzeń związanych z pojazdami (tankowanie, usługi serwisowe i wiele innych). Mają też dostęp do informacji na temat posiadanych przez siebie narzędzi.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi materiałami prezentującymi bliżej nasz system.