Sprzedaż i zakupy

webFirma pozwala na prowadzenie ewidencji sprzedaży (faktury sprzedaży) oraz zakupów (faktury zakupowe). Każda faktura wprowadzona do systemu ma możliwość jej powiązania z wybranymi projektami i przypięcia do nich odpowiednich kwot (kosztu lub sprzedaży). Dzięki temu możliwe jest bieżące monitorowanie poziomu rentowności każdego z projektów.

Dodatkowo, możliwe jest także wiązanie każdej z faktur z pracownikami. Pozwala to na prowadzenie ewidencji kosztów generowanych przez danego pracownika (np. handlowca), oraz sprzedaży, która została zainicjowana dzięki jego pracy. W module raportów i analiz, dzięki rzetelnemu prowadzeniu tej ewidencji, jesteśmy w stanie w prosty sposób uzyskać rozbudowany raport wskazujący realną efektywność sprzedażową pracownika w perspektywie krótko- i długoterminowej.

Moduł faktur zakupowych umożliwia także podpięcie do każdej z faktur pliku zawierającego skan oryginalnego dokumentu. Pozwala to na łatwe i szybkie docieranie do źródłowych dokumentów w sytuacjach, które tego wymagają.

W każdym z modułów (sprzedaży i zakupów) istnieje możliwość odnotowania całkowitego lub częściowego rozliczenia (opłacenia) faktury. Regularna aktualizacja tych informacji ułatwia prowadzenie działań windykacyjnych, jak również zabezpiecza przed ryzykiem zagubienia i nieopłacenia faktury od dostawcy. Pozwala także zarządzać w sposób efektywny przepływami pieniężnymi w firmie (tzw. cashflow) i ułatwia pilnowanie bieżącej płynności finansowej przedsiębiorstwa.