Urlopy

Moduł, którego funkcjonalność łączy w sobie następujące dwa elementy:

  • Możliwość zdefiniowania limitu urlopów dla każdego z pracowników, dzięki czemu każdy pracownik w swoim panelu ma informację na temat tego, ile jeszcze urlopu mu przysługuje.
  • Możliwość złożenia wniosku urlopowego przez pracownika bezpośrednio w systemie. Wniosek taki wymaga zatwierdzenia przez przełożonego, ale jego zatwierdzenie automatycznie powoduje zdjęcie ilości wnioskowanych dni urlopu z ustalonego wcześniej przysługującego limitu.

Informacje te, oraz funkcje, są dostępne zarówno w samym systemie, jak i w zintegrowanej z systemem aplikacji mobilnej. Dzięki temu pracownik może być stale poinformowany o ilości przysługującego mu urlopu – ma tę informację pod ręką.

Zatwierdzone urlopy są widoczne w samym module Urlopy, ale także widać je w module Obsługa zadań – dzięki temu osoba przypisująca zadania będzie w stanie uniknąć sytuacji, że zleci realizację zadania w czasie, gdy pracownik ma zaplanowany (i zatwierdzony) urlop.