Raporty i analityka

Gromadzenie danych ma tym większe znaczenie, im dokładniej możemy się im przyjrzeć, im lepsze zestawienia i porównania tych danych możemy przeprowadzić. webFirma oferuje bardzo bogaty zestaw mechanizmów umożliwiających prześledzenie informacji o kosztach, sprzedaży, rentowności poszczególnych projektów lub całej firmy, aż po skuteczność pracy poszczególnych pracowników (stosowany głównie do oceny pracy sprzedawców).

Informacje prezentowane są w postaci rozbudowanych tabel prezentujących dane z podziałem na miesiące, podsumowane do ujęcia rocznego, oraz ostatecznie w ujęciu sumarycznym, za cały badany okres. Dane prezentowane są także w formie wykresów, które w znacznym stopniu ułatwiają zrozumienie trendów i wyłapanie nieścisłości w informacjach.