Oferty i zamówienia

webFirma ułatwia prowadzenie firmy także w zakresie obsługi takich procesów jak tworzenie ofert i zamówień. System ewidencjonuje każdy z dokumentów i zapisuje do bazy, dzięki czemu w łatwy sposób możesz prześledzić historię komunikacji z wybranym klientem, przedstawione mu oferty i zamówienia, a także historię ofert i zamówień tworzonych przez wybranego pracownika Twojej firmy.

webFirma umożliwia szybkie tworzenie ofert i zamówień, dzięki wbudowanym szablonom, domyślnym treściom, oraz gotowym kosztorysom. Możliwe jest także skopiowanie już istniejącej oferty i przygotowanie na jej bazie kolejnej, do tego samego lub innego klienta – mechanizm ten znacznie ułatwia i skraca czas, ponieważ wymaga wyłącznie drobnych zmian i korekt w treści oferty, a nie jej ponownej budowy od podstaw.

System pozwala także na wersjonowanie ofert – możliwe jest stworzenie kolejnych wersji (aktualizacji) ofert, dzięki czemu składając do klienta ofertę zaktualizowaną wciąż mamy dostęp do jej wersji pierwotnej.

webFirma umożliwia wysyłkę ofert i zamówień bezpośrednio z systemu. System tworzy prostą wiadomość tekstową, przygotowaną ofertę załącza w formie pliku pdf do wiadomości i całość wysyła w formie e-mail na wybrany adres klienta.

Dzięki takiej konstrukcji systemu nie ma obaw, że pracownik odchodząc z Twojej firmy zabierze ze sobą wiedzę na temat realizowanych zamówień czy wysłanych do klientów ofert. Wszystkie dokumenty zostają w systemie i możliwe jest ich prześledzenie przez dowolnego pracownika, któremu uprawnienia w systemie pozwalają na dostęp do odpowiednich modułów. Wiemy kto z kim korespondował, czy i kiedy wysłał ofertę lub zamówienie. Z webFirmą rotacja kadr jest niestraszna.