Regulamin programu partnerskiego

  1. Wstęp
   1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie partnerskim prowadzonym przez LEA24 sp. z o.o., właściciela marki webFirma (dalej zwana “Firmą”).
   2. Uczestnictwo w programie partnerskim oznacza pełną akceptację regulaminu.
  2. Warunki uczestnictwa
   1. Program partnerski skierowany jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
   2. W celu wzięcia udziału w programie partnerskim, należy zarejestrować się na stronie internetowej webFirma.com.pl i wypełnić formularz rejestracyjny.
   3. Uczestnictwo w programie partnerskim jest bezpłatne.
  3. Zasady działania programu partnerskiego
   1. Program partnerski umożliwia uczestnikom polecanie usług oferowanych przez Firmę.
   2. Każdy uczestnik programu partnerskiego otrzymuje unikalny link partnerski, który może umieszczać na swojej stronie internetowej lub udostępniać w inny sposób.
   3. Jeśli osoba, która skorzysta z linka partnerskiego uczestnika, dokona zakupu usługi oferowanej przez Firmę, uczestnik otrzyma prowizję w wysokości 10% wartości sprzedaży z pierwszej faktury (z abonamentu za pierwszy miesiąc lub zakupu dożywotniej licencji systemu).
   4. Uczestnik programu partnerskiego otrzymuje prowizję tylko w przypadku, gdy osoba skorzystająca z linka partnerskiego dokona zakupu usługi oferowanej przez Firmę.
   5. Prowizja jest wypłacana uczestnikowi programu partnerskiego w ciągu 14 dni od dnia zaksięgowania wpłaty za zakupioną usługę.
  4. Zasady wypłacania prowizji
   1. W celu otrzymania prowizji, uczestnik programu partnerskiego musi posiadać aktywne konto bankowe.
   2. Wysokość prowizji jest obliczana na podstawie wartości sprzedaży z pierwszej faktury i nie obejmuje kosztów dodatkowych, takich jak np. podatek VAT.
   3. Firmie przysługuje prawo do potrącenia prowizji z należności wobec uczestnika programu partnerskiego w przypadku zwrotu usługi przez osobę, która skorzystała z linka partnerskiego.
   4. Wysokość prowizji może ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.
  5. Postanowienia końcowe
   1. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu programu partnerskiego w każdym czasie.
   2. Firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub anulowania uczestnictwa w programie partnerskim w przypadku naruszenia regulamin