Narzędzia i wyposażenie

W każdej firmie, gdzie pracownicy lub podwykonawcy muszą zostać wyposażeni w należący do Twojej firmy sprzęt, narzędzia lub inne urządzenia, pojawia się problem z ich ewidencją, rozliczaniem i zwrotami. Dzięki rozbudowanemu modułowi webFirma pomaga kontrolować stan posiadania każdego z pracowników, a osoba zarządzająca w każdej chwili może sprawdzić jaki sprzęt jest w posiadaniu wybranego pracownika lub u kogo jest wybrane narzędzie.

Dodatkowo, dla ułatwienia i przyspieszenia pracy, obsługa narzędzi jest możliwa także za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Dzięki niej pracownicy zawsze mają wiedzę jakie narzędzia znajdują się w ich posiadaniu, a pracodawca zyskuje pewność tego, komu powierzył sprzęt i od kogo powinien go egzekwować.