Integracja i rozbudowa

Tworząc system webFirma przyjęliśmy założenie, że każda firma jest inna i ma nieco inne potrzeby. Mamy świadomość, że nie da się wprowadzić jednego systemu do każdej firmy, nie wyrządzając jej tym szkody – dla jej struktury, obsługiwanych procesów lub organizacji pracy.

Dlatego nasz system jest w pełni gotowy na wprowadzanie do niego modyfikacji i zmian, które są wymagane przez naszych klientów. Zakres zmian jest ustalany na etapie ustaleń wstępnych, wyceniany i po akceptacji ustaleń, niezwłocznie (w miarę możliwości) wdrażany w życie.

Analogicznie – możliwa jest integracja naszego systemu z innym oprogramowaniem, którym nasz klient już dysponuje (np. inny system finansowo-księgowy lub kadrowy), albo integracja z którym ma przynieść wymierne korzyści przedsiębiorstwu i znaczne uproszczenie realizowanych procesów (np. integracja z systemem dostawcy w zakresie automatycznego zaciągania zamówień lub faktur).

Zakres i zasady modyfikacji naszego systemu są zwykle przedmiotem indywidualnych ustaleń z każdym z klientów. Nasi inżynierowie doradzą, pomogą i podpowiedzą jak powinien system być zbudowany, aby możliwie najbardziej optymalnie wykorzystać jego funkcje w przedsiębiorstwie klienta – co zmodyfikować, co zintegrować, a czego robić nie warto.

Wszelkie prace związane z rozbudową, modyfikacjami lub integracją naszego systemu są także możliwe w terminie późniejszym – po kliku miesiącach lub nawet latach od pierwotnego zakupu oprogramowania, gdy firma zauważy już elementy, których usprawnienie jest jej zdaniem konieczne.