Dodatkowe narzędzia w systemie

System naszpikowany jest mechanizmami, które ułatwiają życie użytkownikom i umożliwiają im łatwe i szybkie docieranie do informacji, przechowywanie tych informacji, wykonywanie zadań, a także zestawień, raportów i podsumowań.

Funkcjonalności systemu, które szczególnie cenią sobie użytkownicy:

  • zarządzanie projektami zorientowane na pilnowanie budżetu projektu, 
  • zestawienie symulowanej wartości projektu (ofertowej) łącznie i z podziałem na jej składniki, z kosztami ponoszonymi w ramach postępów realizacji projektu oraz z wystawianymi na bieżąco fakturami,
  • podział kosztów projektu na kategorie: zakupy (dane zaciągane automatycznie z modułu faktur zakupowych), koszty pracownicze (z podziałem na godziny planowe i nadgodziny), koszty dodatkowe (w tym koszty zarządu),
  • możliwość monitorowania stanu posiadania narzędzi i sprzętu (znajdującego się w magazynie oraz wydanego pracownikom),
  • rozbudowane raporty i analizy, w tym raport umożliwiający weryfikację efektywności pracy sprzedawców.

Ponadto wprowadziliśmy szereg dodatkowych funkcji, które usprawniają pracę z systemem, np. 

  • obsługa kaucji gwarancyjnych,
  • możliwość podłączenia skanów oryginałów dokumentów do właściwych rekordów w systemie (np. skanu faktury zakupowej do rekordu tej faktury),
  • obsługa plików powiązanych z różnymi miejscami w systemie (Centrum dokumentów),
  • wysyłka dokumentów, ofert, zleceń i zamówień do klientów bezpośrednio z systemu.