Aplikacja mobilna

webFirma posiada zintegrowaną aplikacje mobilną, dzięki czemu te funkcje systemu, które wymagają dostępu zdalnego, są obecnie możliwe do zrealizowania za pośrednictwem smartfona. Korzystając z aplikacji możesz zapoznać się z przypisanymi do Ciebie zadaniami, przejrzeć opis zadania, powiązane dokumenty. Możesz także zapoznać się z dokumentami, które zostały podpięte do projektu, aby uchwycić szerszy kontekst, jeśli realizacja zleconego zadania tego wymaga. Wreszcie: możesz odnotować realizację każdego z zadań, podając jednocześnie opis wykonania i poświęcony czas.

Aplikacja mobilna pozwala także na bieżące odnotowywanie zdarzeń związanych z użytkowanym przez pracownika pojazdem. Możliwe jest wprowadzenie informacji o tankowaniu (wraz z podaniem ilości litrów paliwa oraz aktualnym przebiegiem auta), zrealizowanej usłudze serwisowej, wykonanych przeglądach, zakupach czy innych operacjach. W systemie, dzięki temu, tworzy się swoista książka serwisowa, która umożliwia łatwe dotarcie do historii pojazdu.

Aplikacja pozwala także na zarządzanie posiadanymi przez pracownika narzędziami, pozwala na wgląd w dokumenty związane z upoważnieniami, pozwoleniami i certyfikatami pracownika, a także umożliwia bieżący podgląd informacji na temat urlopów – wykorzystanego i pozostałego limitu przysługującego pracownikowi.

Wszystkie wprowadzone za pośrednictwem aplikacji informacje lądują od razu w systemie, więc gdy użytkownik odnotuje w aplikacji jakieś zdarzenie – osoba zarządzająca natychmiast może z tych informacji skorzystać.

Dostęp do funkcji aplikacji jest oczywiście regulowany odpowiednimi poziomami uprawnień i, w zależności od ich ustawienia, pracownik otrzymuje właściwy poziom dostępu.

Aplikacja działa zarówno pod kontrolą systemów Android, jak i iOS, więc nie musisz się obawiać o kompatybilność naszego rozwiązania z posiadanym przez siebie smartfonem.